Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek dospělí 20 Kč
Registrační poplatek děti 20 Kč 
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 5 Kč
2. upomínka 10 Kč
3. upomínka 20 Kč
Upomínací dopis 50 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.